Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  KONKURS RECYTATORSKI - REGULAMIN

  KONKURS RECYTATORSKI - REGULAMIN

  Regulamin konkursu recytatorskiego: „Spotkanie z poezją” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach                                                                                 

  Cele konkursu:

  - zaznajomienie uczniów z twórczością poetów polskich;

  - rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich;

  - prezentacja i promowanie talentów uczniów;

  - rozbudzanie zainteresowań poezją;

  - kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym;
  - motywowanie do występów publicznych;
  - uczenie dzieci „zdrowej” rywalizacji;
  - wspieranie działań twórczych.

   

  Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- IV oraz klasy V- VIII.
  2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji dowolnego wiersza (autorstwa polskiego poety) dostosowanego do wieku
   i możliwości wykonawcy.
  3. Prezentację można wzbogacić odpowiednio dobranym strojem i/lub rekwizytem.
  4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

   

  Przebieg konkursu:

  1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. por. Piotra Olka
     „Gołąb” w Kobylanach w drugim tygodniu marca
   ( dokładna data i godzina zostaną podane po feriach).
  2. Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.
  3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
  4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

   

  Kryteria oceny:

       1.Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

  1. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

  - pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
  - interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
  - kultura słowa,
  - ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

   

  Data dodania: 2023-01-20 14:02:49
  Data edycji: 2023-01-20 14:04:14
  Ilość wyświetleń: 36

  Rekrutacja

  Przedszkole / Klasa I
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
  Więcej informacji

  Partnerzy

  Misja
  szkoły

  Wychowujemy w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II:

  "W wychowaniu bowiem chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał"

  Misja szkoły
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej