Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Projekty

  PEN PAL PROJECT
   
   
  Od grudnia 2023  uczniowie naszej szkoły wymieniają się listami z rówieśnikami z Grecji w ramach projektu wymiany listów Pen Pal.  W projekcie bierze udział 35 uczniów z Polski oraz  38 uczniów z Grecji. Naszą partnerską szkołą jest szkoła językowa Frodi z miasta Patras.
   
  PRZESTRZENNY MODEL BUDOWY KOMÓRKI
   
  Projekt „Przestrzenny model budowy komórki” realizują uczniowie klasy piątej, którzy przygotowali modele komórek: bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej. Uczniowie zaprezentowali swoje prace w klasie podczas lekcji biologii. Celem projektu było poznanie elementów budowy komórek, ich funkcji oraz porównanie budowy komórek jądrowych i bezjądrowych. Powstały piękne przestrzenne modele komórek. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą. Do wykonania swoich prac, zaangażowali nie tylko wiedzę, ale również wyobraźnię. I o to też w tym projekcie chodziło.
      
   

  W naszej szkole realizujemy projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach realizacji projektu zakupione zostały nowości wydawnicze za kwotę 1500 złotych. Zaplanowano też wiele różnych akcji, które na bieżąco publikujemy w zakładce aktualności.

   
  AKTYWNA TABLICA
  W naszej szkole realizujemy rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z zaburzeniami koncentracji oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Zakupiono 3 monitory interaktywne oraz multimedialne pomoce dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dyslekcja, dyskalkulja) oraz z zaburzeniami koncentracji uwagii o łącznej wartości 35 000,00. 
   
  PROGRAM INTERACT
   
    
   
  W naszej szkole realizacje programu InterACT adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz jąkające się. Dowiadują się także co robić, a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci. ? #interACT

   

  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

  Szkoła Podstawowa w Kobylanach w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
  z Centrum GovTech otrzymała 60.000 zł.
  Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów
  i rozwijaniu zainteresowań.
  Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
  Dzięki otrzymanemu wsparciu nasza szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt:
  • drukarkę 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.),
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
  • roboty edukacyjne SkriWare oraz klocki konstrukcyjne Lego
  • oraz drona.
   
   
   
   

  POZNAJ POLSKĘ

  Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 wycieczki. Jedna 3 - dniowa dla uczniw klas 4-8 do Warszawy, druda jednodniowa dla ucnziów klas 1-3 do Krakowa.

                                                    

   

  SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

  "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” realizowana jest przez  Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO  to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

  Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
   w jego realizacji;
  • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
  •                                           

  "PROJEKT ZUS"

  Uczniowie klas VI, VII i VIII biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie i projekcie edukacyjnym "PROJEKT Z ZUS". "Projekt z ZUS" w interesującej formie ma uświadomić młodzieży jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Realizując "Projekt z ZUS" chcemy zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość.
  Uczniowie przygotowują projekt w formie plakatu, komiksu lub filmu, który będzie ich własną odpowiedzią na pytanie: "Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? Trzymamy mocno kciuki za autorów prac konkursowych. 
   

   

   „BAKCYL”

  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”. W ramach działań prowadzone są spotkania online w klasach V-VII. Temat lekcji  „Twoje pieniądze” pomoże uczniom m. in.: doceniać znaczenie systematycznego oszczędzania, zrozumieć celowość budowania „funduszu bezpieczeństwa” i  rozróżniać dochody i wydatki w życiu codziennym. Zagadnienie kolejnego spotkania „Od oszczędzania do inwestowania” pokaże naszej młodzieży czym różni się oszczędzanie od inwestowania, zaznajomi z zasadami bezpiecznych płatności w Internecie i płatności mobilnych. Po zakończeniu projektu uczniowie będą potrafili bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej, zrozumieją jak działa lokata i kapitalizacja odsetek, poznają rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt przybliży też temat „Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni”.

   

  "Pho3nix Active School"

  Projekt ma na celu promowania aktywności fizycznej jako sposobu na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci. Zdrowie, sprawność fizyczna i ruch odgrywają kluczową rolę w rozwoju osobistym i mogą pomóc dziecku rozwinąć fizyczne i psychiczne narzędzia umożliwiające mu jak najlepsze życie. Naszą misją jest udostępnienie tych narzędzi wszystkim. Od stycznia rozpoczynamy przygotowania do Pho3nix Active School, największego święta Międzynarodowego Dnia Sportu! Pho3nix Active School to międzyszkolny konkurs o tytuł Najbardziej Inspirującej Szkoły i Najbardziej Aktywnej Szkoły w całym kraju.
  Celem obchodów tygodnia ruchu z Pho3nix jest zaangażowanie jak największej liczby placówek szkolnych oraz zmiana nastawienia najmłodszych dzieci do sportu. Obecnie działania Pho3nix Kids skupiają się przede wszystkim na przestrzeni online - na kanale You Tube oraz w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids, do której oferujemy darmowy dostęp każdemu uczniowi i każdej szkole podstawowej. Na naszych platformach znajduje się ponad 100 filmów z ćwiczeniami, przygotowanych przez profesjonalnych trenerów dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Poza aktywnością on line każdy uczestnik może wykonywać ćwiczenia fizyczne poprzez swój udział w różnych akcjach. 

   

                                                                                 

   
  "EKOEKSPERYMENTARIUM"
   
  Rozpoczeliśmy realizację projektu ekologicznego EkoEksperymantarium w klasie 5. Projekt uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności. Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podane są w sposób atrakcyjnej gry dla najmłodszych, ponieważ twórcy sięgają po proste komunikaty i działania, które mają przełożenie na codzienność każdego z nas. Dzięki wizycie w wirtualnym domu i łamigłówkom, ukrytym w jego pokojach można łatwo zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków.
   
   
                                                                                                              
  "ASY INTERNETU"
   

  Dołączyliśmy do kolejnego projektu "Asy internetu". Początkowo będzie realizowany w klasie VI a sukcesywnie będziemy go wprowadzać w kolejnych klasach.

  W dzisiejszych czasach internet przenika wszystkie sfery życia. Wierzymy, że ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, pobudza kreatywność i tworzy nowe możliwości rozwoju. Widzimy także naszą odpowiedzialność we wspieraniu dzieci, rodziców i nauczycieli w bezpiecznym korzystaniu z sieci i czerpaniu korzyści z szans i możliwości, jakie ona oferuje.

  Aby zachować bezpieczeństwo i wykorzystać potencjał internetu do nauki i rozwoju, wszyscy powinniśmy trzymać się uniwersalnych zasad. Takich, które sprawdzają się zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

  Uważamy, że wszędzie obowiązują te same zasady zachowania – Rozsądek, Uważność, Siła (Asertywność), Życzliwość i Odwaga. Są to również przewodnie myśli programu edukacyjnego Asy Internetu, który uczy dzieci jak eksplorować internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Uczy jak być dobrymi obywatelami w internecie.

   

   
   
  " SZKOŁA Z POZYTYWNA UWAGĄ"
   
  Nasza szkoła dołączyła do II edycji akcji „Pozytywna uwaga”.
  Już ponad 700 szkół z całej Polski włączyło się do tej akcji zainicjowanej przez rodziców i nauczycieli z warszawskiej szkoły.
  Dzieci czytają w e-dzienniczkach miłe rzeczy o sobie i często dziwią się: „pani naprawdę tak o mnie myśli?”, „dlaczego pani nas chwali?”. „Dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie” – przekonują inicjatorzy akcji. Pomysł Urodził się chwilę po tym, kiedy jedna z wychowawczyń poprosiła uczniów, by opisali swoje pozytywne cechy. Dostała same puste kartki! Dzieci nie potrafiły napisać nic dobrego o sobie.
  Dotarło do nas wtedy, że to my, dorośli, zawiedliśmy.
  My, rodzice, nie pomogliśmy dzieciom zbudować takiej samooceny, która pozwoliłaby im o sobie mówić – i myśleć! – dobrze. A przecież kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze, prawda?
  Zawiodła także szkoła – wśród uwag od nauczycieli rzadko zdarzają się pozytywne. A te są zwykle pochwałami za coś oczywistego – za grzeczne zachowanie, za pomoc przy sprzątaniu po przedstawieniu.
  Łatwo nam strofować i wytykać błędy, bo nas też nie chwalono. Ilu z nas poproszonych teraz o wypisanie swoich dobrych cech, oddałoby puste kartki? W szkole nie da się uciec od ocen, a dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie. Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre. Niech poczują nasze wsparcie.
  Akcja zaczęła się w listopadzie, bo to najtrudniejszy miesiąc w roku – dzieci są zmęczone, szybko robi się ciemno, a nauki coraz więcej. Chcemy, aby jak najwięcej uczniów dostało pozytywną uwagę od swoich nauczycieli. Uczymy się także chwalić, bo mądre chwalenie jest trudniejsze, niż się wydaje.
  Co ważne, chwalmy siebie na wzajem. Rozmawiajmy z dziećmi, im także powiedzmy coś dobrego. Nic przecież tak nie motywuje do bycia lepszym jak dobre słowo.
  "TRZYMAJ FORMĘ"
   
  Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Program Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród uczniów o dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. W tym roku szkolnym odbiorcami programu są uczniowie klasy VI.
  O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań przyniosą korzyści.
  Włączając się w Program "Trzymaj Formę!" i wspólnie z dziećmi uczestnicząc w jego realizacji uczmy je odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwijajmy zdrowe nawyki żywieniowe. Dbajmy o zdrowy styl życia i sprawmy, aby wspólnie spędzony czas był dla wszystkich dobrą zabawą!
   
                                                                                                                    
   

  „PrzyGOTUJMY lepszy świat”

  To program edukacyjny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety.

  Chcemy działać dla dobra dzieci, przyszłych pokoleń i świata. Dlatego pokazujemy, jak drobna zmiana na naszym talerzu może być korzystna dla naszego zdrowia i zaowocować wielką zmianą dla środowiska: przywrócić ziemi bioróżnorodność, ograniczyć emisję gazów, oszczędzić hektolitry wody, uratować tysiące gatunków roślin i zwierząt.

  Uczestniczące w programie dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające im wybierać w diecie to, co najlepsze dla nich i dla planety. Poznają ciekawe przepisy i samodzielnie lub z rodzicami przygotowują posiłki oparte na składnikach roślinnych. Podzielenie się zdjęciem każdego posiłku to możliwość zdobycia cennych punktów w grze o nagrody indywidualne i dla klasy.

   

   

  "PROGRAM DLA SZKÓŁ"

  Nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół” przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) oraz do uczestnictwa w programie. 

  Projekt scala aspekty związane z rolnictwem, zdrowiem oraz edukacją.

  W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V.Uczniowie uczestniczący w programie, których rodzice / prawni opiekunowie wyrazili na to zgodę, otrzymują owoce i warzywa i uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym.

                                                                                        Obraz może zawierać: tekst „PROGRAM dla szkół”

   

  "MAGICZNA MOC BAJEK'' - Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

  Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postwa społecznych  wobec osób z niepełnośprawnością.

                                                                                       

   

  UNIWERSYTET DZIECI W KLASIE

  W trakcie roku szkolnego 2020/2021 uczniowie naszej szkoły zostaną studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie i wezmą udział w projektach edukacyjnych Fundacji Uniwersytetu Dzieci

  Podczas cyklu inspirujących lekcji uczniowie:

  - zobaczą 8 mini wykładów, prowadzonych przez naukowców i ekspertów, które rozbudzą jego ciekawość,

  - rozwiną swoje kompetencje − planowania, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i współpracy,

  - będą uczyć się poprzez zabawę − eksperymentować, konstruować i badać,

  - dowiedzą się, jak pracować metodą projektu i wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.

   

  Projekt  w kl. IV: "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?"

  Projekt w kl.V: "Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?"

                                                                                    Brak dostępnego opisu zdjęcia.

   

  PROGRAM WCZESNEJ PROFILAKTYKI "CUKIERKI" W KL. I-III

   

  Program Profilaktyczny „Cukierki” rekomendowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki” jest propozycją zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej do dzieci w wieku 6 - 10 lat. Ma charakter edukacyjny, jego zadaniem jest uczenie dzieci dystansu do osób nieznajomych, które w jakikolwiek sposób mogą  zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Zajęcia obejmują spotkania dla dzieci, w czasie których są zapoznawani z wiedzą dotyczącą adekwatnego zachowania w sytuacjach ryzykownych, odpowiedniego uczenia asertywności. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii, nabywanie umiejętności społecznych, pozytywna solidarność grupowa. Z tego punku widzenia, program ma charakter wychowawczy oraz wyjątkowe znaczenie profilaktyczne.

  Obraz może zawierać: tekst „Agnieszka Grzelak Cukierki SZCZEPIONKI WYCHOWAWCZE”

   

  PRZERWA NA CZYTANIE

  Nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Przerwa na czytanie", która realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Organizatorem akcji jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

  Celem akcji jest m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom,  że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Pierwszy raz podjęliśmy wyzwanie i dołączyliśmy do tego wydarzenia. Wielu uczniów, ale również kilkoro przedstawicieli grona pedagogicznego, przyjęło zaproszenie i dołączyło do bicia rekordu. Wspólne czytanie odbyło się także w oddziałach przedszkolnych. Uczniowie mieli możliwość przyniesienia ze sobą wybranej przez siebie książki. Dla tych, którzy zapomnieli egzemplarza ze swojej domowej biblioteczki, z pomocą przyszły zasoby szkolnej biblioteki.

  W efekcie akcja skupiła 98 uczestników, jak na pierwszy raz wynik jest wielce zadowalający. Bardzo nam miło, że nasi uczniowie tak licznie  dopisali - bardzo wszystkim dziękujemy. Podziękowania należą się również nauczycielom za czynny udział w akcji i dawanie dobrego przykładu swoim podopiecznym, jak również za życzliwość i miłą współpracę. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas jeszcze więcej.

   

   

  Data dodania: 2020-10-29 19:23:13
  Data edycji: 2024-03-25 12:43:06
  Ilość wyświetleń: 1623

  Rekrutacja

  Przedszkole / Klasa I
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
  Więcej informacji

  Partnerzy

  Sponsorzy

  Misja
  szkoły

  Wychowujemy w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II:

  "W wychowaniu bowiem chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał"

  Misja szkoły
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej